Konfrans 2017

1-3 noyabr 2017-ci il tarixində

Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi - Kəşfiyyatçı Geofiziklər Cəmiyyəti (AMGK-SEG) və Neft Mühəndisləri Cəmiyyəti (SPE) birgə beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. X Azərbaycan Beynəlxalq Geofizika Konfransının mövzusu: “Cənubi Xəzər və oxşar çökəkliklərin karbohidrogen potensialının geofiziki tədqiqatlarla qiymətləndirilməsi”.

Konfransın Materialları

 
Şifahi sessiya materialları Ətraflı

 

Stend sessiyası materialları Ətraflı