NCGA Members

Büro üzvləri:

Şahvələd Süleyman oğlu Köçərli, Sədr
Prezident təqaüdçüsü, geologiya-mineralogiya elmləri namizədi

 

Namaz Puti oğlu Yusubov, Sədr müavini
AMEA, Geologiya və geofizika İnstitutu, g.-m. e. doktoru

 

Kərim Məmmədxan oğlu Kərimov, Fəxri üzv
Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, təqaüdçü

 

Elçin İnqilab oğlu Şirinov
SOCAR, Geofizika və geologiya İdarəsinin rəisi, g.-m. e. namizədi

 

Pərviz Ziya oğlu Məmmədov
ADNSU, akademik

 

Tofiq Rəşid oğlu Əhmədov
ADNSU, professor

 

Fərhad İbad oğlu İbadov
SOCAR, Geologiya və geofizika şöbəsinin rəisi

 

Greg Rayli
BP, Regional Menecer

 

Nazim Rəsmi oğlu Abdullayev
BP, g.-m.-.e. namizədi

 

Heyran Rəsul qızı Muradova, İcraçı katib
SOCAR,Geofizika və geologiya İdarəsi, mühəndis

 

Hafiz İsmayıl oğlu Şəkərov
SOCAR,Geofizika və geologiya İdarəsi, şöbə rəisi, g.-m.-.e. namizədi

 

Əli Qulu oğlu Novruzov
SOCAR, “Neftqazelmitədqiqat” İnstitutu, Geofizika Departamentinin rəisi, g.-m.-e. namizədi

 

Qurban Cəlal oğlu Yetirmişli
AMEA, Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü

 

Novruz Əkbər oğlu Əhmədov
Statoil

 

Fəxrəddin Əbülfət oğlu Qədirov
AMEA, Geologiya və geofizika İnstitutu, akademik

 

Vaqif Mirhəmzə oğlu Seyidov
ADNSU, professor


Vaqif Qədir oğlu Qədirov
SOCAR, “Neftqazelmitədqiqat” İnstitutu, g.-m. e. doktoru

 

Üzvlər:

S.Mansurov
SOCAR, GGİ, İdarə rəisinin birinci müavini

 

A.Əhmədov   
SOCAR, GGİ, İdarə rəisinin geofizika və geologiya üzrə müavini

 

Z.Cəlilov
SOCAR, GGİ, İdarə rəisinin müavini

 

İ.Hüseynov
SOCAR, GGİ, İdarə rəisinin müavini

 

Z.Babayev
SOCAR, GGİ, İdarə rəisinin köməkçisi

 

S.Sadıxov
Baker Hughes, Geoelmlər üzrə Məsləhətçi

 

İ.Quliyev
AMEA, Neft və qaz İnstitutunun direktoru, akademik

 

F.Baxşıyev
Caspian Geophysical MMC

 

H.Quliyev
AMEA, Geologiya və geofizika İnstitutu

 

Ə.Feyzullayev
AMEA, Geologiya və geofizika İnstitutu

 

S.Mirizadə
AMEA, Geologiya və geofizika İnstitutu

 

X.Ağayev
AMEA, Geologiya və geofizika İnstitutu

 

E.Novruzov
ADNSU

 

N.Paşayev
ADNSU

 

H.Vəliyev
AMEA, Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi, Maqnitometriya şöbəsinin rəisi

 

M.Lətifov
SOCAR GGİ, Mədəngeofizika işləri üzrə şöbənin rəisi

 

K.Həşimov
SOCAR GGİ, Mədəngeofizika işləri üzrə şöbə, rəis müavini

 

H.Əlizadə
SOCAR GGİ, Mədəngeofizika işləri üzrə şöbə, mühəndis

 

S.Quliyeva
SOCAR GGİ, Mədəngeofizika işləri üzrə şöbə, mühəndis

 

İ.Məmmədov
SOCAR GGİ, Risklərin İdarəolunması şöbəsi, mühəndis

 

H.Şəkərov
SOCAR GGİ, Kompleks kəşfiyyat geofizikası şöbəsinin rəisi

 

S.Hümbətova
SOCAR GGİ, Kompleks kəşfiyyat geofizikası şöbəsi, mühəndis

 

V.Hüseynov
SOCAR GGİ, Mühəndisi geologiya və geodeziya şöbəsinin rəisi

 

R.Abbasov
SOCAR GGİ, KMAİB, Mühəndisi geologiya və geodeziya şöbəsi

 

F.Baxşiyev
SOCAR GGİ, geoloji şöbənin rəisi

 

R.Şərifov
SOCAR, GGİ, Geoloji şöbə, geoloq

 

V.Həsənov
SOCAR, GGİ, RPM şöbəsinin rəisi

 

R.Səlimov
SOCAR GGİ, İKTT şöbəsinin rəisi

 

E.Əhmədzadə
SOCAR GGİ, İKTT şöbəsi, rəis müavini

 

M.Əliyev
SOCAR GGİ, İKTT şöbəsi, mühəndis

 

Ə.Mahmudov
SOCAR GGİ, “Mədəngeofizika” İB, rəis

 

Z.Axundov           
SOCAR GGİ, “Mədəngeofizika” İB, istehsalat üzrə rəis müavini

 

Z.Umarov
SOCAR GGİ, “Mədəngeofizika” İB, geologiya üzrə rəis müavini

 

F.İsmayılov
SOCAR GGİ, “Mədəngeofizika” İB, “Azəri” ekspedisiyasının rəisi

 

C.Qocamanov
SOCAR GGİ, TİŞ-nin rəisi

 

S.Səfərova
SOCAR GGİ, “Mədəngeofizika” İB,  Geoloji fondun rəisi


Z.Zeynalov
SOCAR GGİ, Neft Daşları MGE-nin rəisi

 

S.Mövlayev
SOCAR GGİ, Neft Daşları MGE, geofizika üzrə rəis müavini

 

E.İsmayılov
SOCAR GGİ, “Mədəngeofizika” İB, MGİE, rəis

 

K.İbadov
SOCAR GGİ, “Mədəngeofizika” İB,  MGİE, Geologiya üzrə rəis müavini

 

B.Əliyeva
SOCAR GGİ, “Mədəngeofizika” İB,  MGİE, Geofizika üzrə rəis müavini

 

T.Rzayev
SOCAR GGİ, “Mədəngeofizika” İB, MGM rəqəmləşdirilməsi qrupunun rəisi

 

S.Allahverdiyeva
SOCAR GGİ, “Mədəngeofizika” İB, Geofiziki materialların təhlili qrupunun rəisi

 

A.Məmmədova
SOCAR GGİ, MGM-ın kompleks interpretasiyası partiyası №3, rəis

 

Ə.Əhmədov
SOCAR GGİ, Quyu planının hazırlanması və hidravlikasının hesablanması qrupu

 

R.Məmmədov
SOCAR GGİ, Kəşfiyyatgeofizika İstehsalat Bölümünün rəisi

 

L.Əbilhəsənova
SOCAR GGİ,  Kəşfiyyatgeofizika İB, geologiya üzrə rəis müavini

 

D.Həsənov
SOCAR GGİ, Kəşfiyyatgeofizika İB, istehsalat üzrə rəis müavini

 

Ş.Yunusov
SOCAR GGİ,  Kəşfiyyatgeofizika İB, GMEİE-nn rəisi

 

S.Məmmədova
SOCAR GGİ, Kəşfiyyatgeofizika,  GMEİE, geofizika üzrə rəis müavini

 

İ.Məmmədov
SOCAR GGİ,  Kəşfiyyatgeofizika İB, GMEİE, interpretasiya partiyasınn rəisi

 

H.Quliyev
Təqaüdçü

 

B.Qarayev
Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru

 

 Y.Qənbərov
Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru

 

R.Rəhmanov
Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru

 

C.Qasımov
SOCAR GGİ, Kəşfiyyatgeofizika İB, GMEİE-nin Yeni texnologiyaların tətbiqi və petrofiziki tədqiqatlar partiyasının rəisi

 

E.Allahverdiyev
SOCAR GGİ, Kəşfiyyatgeofizika İB, GMEİE-nin Geofiziki və geoloji materialların ümumiləşdirilməsi partiyasının rəisi

 

T.Şıxməmmədova
SOCAR GGİ, Kəşfiyyatgeofizika İB, GMEİE, Yeni texnologiyaların tətbiqi və petrofiziki tədqiqatlar partiyası

 

V.Vəliyev
SOCAR GGİ, Kəşfiyyatgeofizika İB, GMEİE, İnterpretasiya partiyası

 

P.Abasova
SOCAR GGİ, Kəşfiyyatgeofizika İB,  GMEİE,   Yeni texnologiyaların tətbiqi və petrofiziki tədqiqatlar partiyas

 

A.Borovikova
SOCAR GGİ, Kəşfiyyatgeofizika İB, GMEİE, Yeni texnologiyaların tətbiqi və petrofiziki tədqiqatlar partiyası

 

X.Heydərova
Təqaüdçü

 

S.Talıbova
SOCAR GGİ, Kəşfiyyatgeofizika İB, GMEİE,  İnterpretasiya partiyası

 

S.Yunusova
SOCAR GGİ, Kəşfiyyatgeofizika İB, GMEİE, İnterpretasiya partiyası

 

C.Quliyev
SOCAR GGİ, KMAİB, Geoloji Kəşfiyyat Ekspedisiyasının rəisi

 

H.Şıxlinskaya
SOCAR GGİ, KMAİB,  Geoloji Kəşfiyyat Ekspedisiyasının rəis müavini

 

H.Rzayeva
SOCAR GGİ, KMAİB, Yeni məlumatlarla yataqların işlənməsinin qiymətləndirilməsi partiyasının rəisi

 

T.Əliyeva
SOCAR GGİ, KMAİB, Yeni məlumatlarla yataqların işlənməsinin qiymətləndirilməsi partiyasının rəis müavini

 

M.Məmmədova
SOCAR GGİ, KMAİB, Yeni məlumatlarla yataqların işlənməsinin qiymətləndirilməsi partiyası

 

R.Nadirəliyeva
SOCAR GGİ, KMAİB, Yeni məlumatlarla yataqların işlənməsinin qiymətləndirilməsi partiyası

 

S.Şirinova
SOCAR GGİ, KMAİB,Operativ geoloji təhlil partiyasının rəisi

 

A.İmanova
SOCAR GGİ, KMAİB,Operativ geoloji təhlil partiyasının rəis müavini

 

Ş.Məmmədova
SOCAR GGİ, KMAİB,Operativ geoloji təhlil partiyası

 

Ü. Cəfərova
SOCAR GGİ, KMAİB,Operativ geoloji təhlil partiyası

 

N.Əsgərova
SOCAR GGİ, KMAİB,Kameral partiyanın rəisi

 

M.Rüstəmova
SOCAR GGİ, KMAİB,Kameral partiyanın rəis müavini

 

Z.Qasımova
SOCAR GGİ, KMAİB,Kameral partiya

 

G.Həsənova
SOCAR GGİ, KMAİB,Kameral partiya

 

H.Korogluyev SOCAR GGİ, KMAİB, Mühəndisi-geoloji və geofiziki materialların ümumiləşdirilməsi partiyasının rəis müavini