AMGK

 

Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi

Ana səhifə          Tədbirlər            Büro üzvləri       AMGK üzvləri     Əlaqə
                                                          Az  En

    

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

MİLLİ GEOFİZİKA KOMİTƏSİNİN (AZƏRMİLGEOFKOM)

ÜZVLƏRİ

 

1.   Abdullayev V.A.      GGİ-nin rəisi

2.   Ağayev X.B.            AMEA, Geologiya İnstitutu

3.   Abdullayev N          BP

4.   Babayev Z.B.          GGİ, İdarə rəisinin köməkçisi

5.   Baxşıyev F.H.          Caspian Geophysical MM-in Baş geofiziki                    

6.   Bağırova  S.            GGİ, mühəndisi geologiya və geodeziya şöbəsinin mühəndisi

7.   Balakişibəyli Ş.A.   Respublika seysmoloji xidmət mərkəzinin lab.müdiri, g.-m. e.d.

8.   Cəfərov Z.F.            GGİ Geofizika ETİ-nin lab. müdiri

9.   Əbülhəsənova L.   GGİ, Kəşfiyyatgeofizika İdarəsi

10. Əhmədov A. M        GGİ Mühəndisi geologiya və geodeziya şöbəsinin rəisi

11. Əhmədov N.Ə.       GGİ-nin Kəşfiyyatgeofizika İdarəsi-nin Baş geofiziki

12. Əhmədov T.Ə.       ADNA

13. Ələsgərov Ə.K.      GGİ Geofizika ETİ-nin lab. Müdiri

14. Əliyarov R.Y.           ARDNŞ, Azərbaycan (Şah-dəniz) LTD-nin prezidenti

15. Əliyev C.                  GGİ Kəşfiyyatgeofizika İdarəsi emal partiyasının rəisi

16. Həmidov Ə.M.        GGİ Mühəndisi geologiya və geodeziya ş.-nin mühəndis-geoloqu

17. Həşimov X. A.         GGİ

18. Hüseynov F.C.       GGİ rəisinin müavini

19. Hüseynov E.A.        Caspian Geophysical MM

20. İbadov A.X.              GGİ Geofizika ETİ-nin aparıcı elmi işçisi, f.-r.e.n.

21. İbadov F.İ.               GGİ Mədəngeofizika İdarəsinin Baş geoloqu

22. İbrahimli M.             GGİ Geofizika ETİ

23. İbrahimov S.M.       GGİ Geofizika ETİ-nin direktor müavini, g.-m. e.n.

24. İsayeva M.İ.             AMEA Geologiya İnstitutunun lab.müdiri, g.-m. e.d.

25. İsmayılov F.C.         GGİ KGKTİ-nin rəisi

26.  Kazımov R.R.        “Azneft” İB

27. Kərəmova R.          Respublika seysmoloji xidmət mərkəzi

28. Kərimov K.M.          GGİ-nin müşaviri, g.m.-e.d.

29. Kərimov T.Ü.          Caspian Geophysical

30. Köçərli Ş.S.             GGİ-nin şöbə rəisi, g.-m.e.n.

31. Qarayev B.M.           GGİ Geofizika ETİ-nin lab. müdiri, g.-m.e.d.

32. Qədirov F.A.             AMEA Geologiya İnstitutunun lab.müdiri, f.-r.e.d., müxbir üzvü

33. Qədirov V.Q.            GGİ Geofizika ETİ-nin lab.müdiri, g.-m.e.n.

34. Qənbərov Y.H.        GGİ Geofizika ETİ-nin lab. müdiri, g.-m.e.d.

35. Quliyev H.Q.             AMEA Geologiya İnstitutu lab.müdiri, g.-m.e.d., müxbir üzvü

36. Quliyev H.Ə.            GGİ Kəşfiyyatgeofizika İdarəsinin Baş geoloqu

37. Quliyev İ.S.               AMEA Geologiya İnstitutunun direktor müavini, akademik

38. Quliyeva S.              GGİ mühəndis

39. Qurbanov V.Ş.         ADNA-nın Geoloji-kəşfiyyat fakultəsinin dekanı, g.-m.e.d.

40. Qocamanov C.Q.    GGİ Mədəngeofizika İdarəsi

41. Məmmədli T.           Respublika Seysmoloji xidmət mərkəzi

42. Məmmədov P.Z.      ADNA-nın kafedra müdiri, g.-m.e.d., AMEA müxbir üzvü

43. Məmmədov R.M.     GGİ Kompleks kəşfiyyat geofizikası şöbəsinin geofiziki

44. Məmmədov İ.İ.         GGİ Kompleks kəşfiyyat geofizikası şöbəsinin geofiziki

45. Mirizadə S.A.             AMEA Geologiya İnstitutunun əməkdaşı, g.-m.e.n.

46. Mukimov R.Ə.           GGİ Mədəngeofizika İdarəsinin ekspedisiya rəisi

47. Muradova H.R.         GGİ İKTT şöbəsinin mühəndisi

48. Mövlayev S. M.          GGİ

49. Musayev R.H.           GGİ, xarici əlaqalər üzrə mütəxəssis

50.  Nəzərov A.Y.             ARDNŞ-nin şöbə müdiri

51.  Novruzov Ə.Q.          GGİ Geofizika ETİ-nin direktoru, g.-m.e.n.

52. Novruzov E. S.           Bakı Dövlət Universitet

53. Nərimanov A.            Azneft İB

54.  Paşayev N.V.            ADNA

55. Rəhmanov R.R.        GGİ Geofizika ETİ, aparıcı elmi işçi, g.-m.e.d.

56. Rzayev A.                    Respublika seysmoloji xidmət mərkəzi

57. Rzayev O.Ə.                GGİ Geofizika ETİ-nin direktor müavini

58. Salmanova T.Ə.         GGİ geoloji şöbəsinin geoloqu

59. Salehli N.                    GGİ, mühəndis

60. Seyidov V.M.               ADNA

61. Suleymanov Q.S.      “Azneft” İB-nin geoloji şöbəsinin rəis müavini

62. Şirinov E.                    GGİ rəisinin I müavini

63. Şəkərov H.İ.               GGİ-nin şöbə rəisi, g.-m.e.n.

64. Şıxəliyev Y.A.              GGİ-nin rəis müavini, g.-m.e.n.

65. Sultanov L.A.              GGİ Geofizika ETİ-nin 7 saylı lab. aparıcı elmi işçisi

66. Vəliyev H.Ö.                GGİ Kəşfiyyatgeofizika İdarəsinin Baş mühəndisi, g.-m.e.d.

67. Yetirmişli Q.               Respublika seysmoloji xidmət mərkəzinin direktoru, g.-m.e.n.

68. Yusifzadə X.B.            ARDNŞ-in Birinci vitse-prezidenti

69. Yusubov N.P.             GGİ Kəşfiyyatgeofizika İdarəsinin rəisi, g.-m.e.d.

70. Zeynalov M.M.             GGİ-nin şöbə rəisi, g.-m.e.n.

71. Zeynalov Arzu             KGKTİ

72. Zeynalov Qəşəm       KGKTİ

 

 

 

KONFRANS 2017.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

1-3 noyabr 2017-ci il tarixində Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi - Kəşfiyyatçı Geofiziklər Cəmiyyəti (AMGK-SEG) və Neft  Mühəndisləri Cəmiyyəti (SPE) birgə beynəlxalq konfrans keçirməyi planlaşdırırlar. X Azərbaycan Beynəlxalq Geofizika Konfransı “Cənubi Xəzər və oxşar çökəkliklərin karbohidrogen potensialının geofiziki tədqiqatlarla qiymətləndirilməsi” mövzusunda keçiriləcəkdir.

 

 

 

 

 

Ana səhifə    |    Tədbirlər    |    Büro üzvləri    |    AMGK üzvləri    |    Bizimlə əlaqə

© 2009 Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi. All rights reserved. Design by Akhmedzadeh E.M.