“Azərbaycanda Geofizika Yenilikləri” jurnalı

Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi tərəfindən təsis olunan “Azərbaycanda Geofizika Yenilikləri” elmi-texniki və informasiya jurnalı 1997-ci ildən nəşr olunur. Bu illər ərzində jurnalda Respublikamızın və xarici ölkə alim və mütəxəssislərinin geofiziki və geoloji tədqiqatlarının nəticələrinə həsr olunmuş onlarla məqalə və yazı dərc edilmiş, jurnal beynəlxalq nüfuz qazanmışdır. Redaksiya heyətinin yüksək peşəkarlığı, tələbkarlığı, gərgin əməyi və səyi nəticəsində neft geofizikası sahəsində maraqlı bir jurnal ərsəyə gəlmişdir.  Mündəricatdan sonra oxuculara jurnalda dərc olunan məqalələrin qısa xülasəsi təqdim olunur. Jurnalda dərc olunan məqalələrin və xülasələrin üç dildə - Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində çap olunması onun əhatə dairəsini və oxucu auditoriyasını genişləndirərək dünyanın neft hasil edən ölkələrində tanınmasına imkan yaradır. Jurnalda həmçinin neft sənayesində baş verən maraqlı hadisələr, informasiya xarakterli yazılar, geofizikanın tarixinə aid,  məşhur geofizik və geoloqların həyatına həsr olunmuş məqalələr və yubiley təbrikləri də dərc edilir.

 

AZƏRBAYCANDA GEOFİZİKA YENİLİKLƏRİ-3 / 2019

 

AZƏRBAYCANDA GEOFİZİKA YENİLİKLƏRİ-2 / 2019

 

AZƏRBAYCANDA GEOFİZİKA YENİLİKLƏRİ-1 / 2019

 

AZƏRBAYCANDA GEOFİZİKA YENİLİKLƏRİ-4 / 2018

 

AZƏRBAYCANDA GEOFİZİKA YENİLİKLƏRİ-3 / 2018

 

AZƏRBAYCANDA GEOFİZİKA YENİLİKLƏRİ-2 / 2018