Maria Angela Capello məruzə edəcəkdir.

Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kəşfiyyatçı Geofiziklər Cəmiyyəti tərəfindən 2018-ci il üçün ən yaxşı məruzəçi seçilmiş Maria Angela Capello 2018-ci il noyabrın 2 saat 17:00-da Azərbaycan-Fransız Universitetində məruzə edəcəkdir. Məruzənin mövzusu və Maria Angela Capello haqda məlumat aşağıda yerləşdirilmişdir.

 

MARİA ANGELA CAPELLO-NUN MƏRUZƏSİ