AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ KƏŞFİYYATÇI GEOFİZİKLƏR CƏMİYYƏTİNİN (SEG) NÜMAYƏNDƏSİ D.GAJEWSKI TƏRƏFİNDƏN MƏRUZƏ .

Məruzənin tarixi: 6 mart 2019, saat 18:00
Məkan: Bakı Ali Neft Məktəbi, konfrans zal 3-cü mərtəbə
Qeydiyyat linki:   https://goo.gl/forms/OIwBHmlUjAHnYwzG2

 

SEG HL Program

SEG Azerbaijan would like to invite you to SEG Honorary Lecture on “Wavefront attributes – A tool for processing, imaging, and model building”. The presenter is Dirk Gajewski – chair of Applied Seismics at the University of Hamburg & director for Wave Inversion Technology (WIT) consortium.
Information about the topic and presenter is in the attached file.
Event details:
Date & Time: March 6th, 2019 at 18:00
Location: BHOS Khatai Campus, Conference hall (3rd floor)
Registration link: https://goo.gl/forms/OIwBHmlUjAHnYwzG2

 

DIRK GAJEWSKI-NİN MƏRUZƏSİ